Általános szerződési feltételek

Hatályos 2022. 6. 30. napjától

Üdvözlünk! Köszönjük, hogy vásárlásod során bennünket tisztelsz meg bizalmaddal!
Kérjük, hogy megrendelésed véglegesítése előtt figyelmesen olvasd el a jelen dokumentumot, mert megrendelésed véglegesítésével elfogadod a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen ÁSZF, a honlap használatával, az egyes szolgáltatásokkal, termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdésed merült fel, vagy amennyiben egyedi igényed szeretnéd velünk megbeszélni, úgy kérünk, vedd fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

1. Szolgáltató adatai

Név: K And C Media Fz Llc.
Székhely: FDRK5102 Compass Building, Al Shohada Road, AL Hamra Industrial Zone-FZ, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Regisztrációs szám: 0000004035435
Képviselő: Harmath Cintia
Elérhetőség: rendeles@epelus.hu , epelus.hu@gmail.com
Tárhelyszolgáltató adatai: Servergarden Kft.
Elérhetőség: +36 1 432 3133; info@servergarden.hu

2. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vevőt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt olvasd el! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

3. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

4.  Árak

Az árak forintban értendők. Az árak Bruttó árak. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

5. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban elektronikus levélben (epelus.hu[kukac]gmail.com) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. 

A Vevő továbbá a vásárlástól számított 14 napig élhet a pénzvisszafizetési garanciával.

https://epelus.hu/panaszbejelentes/

6. Szerzői jogok

A weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll.

A videók és tanfolyamok teljes tartalma szigorú jogvédelem alatt áll! A tanfolyamokon tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel előzetes hozzájárulásunk nélkül rögzíteni, és a képzési anyagot bármilyen formában harmadik féllel megosztani vagy számítógépre lementeni.

Tilos a weboldalon található grafikai, szöveges, videós, képes és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: K And C Media Fz Llc.

A weboldalról engedély nélkül, nyomtatott vagy elektronikus sajtóban felhasznált grafikai elemek illetve szövegek után használati díj fizetendő.

A felhasználás díja 5000 Ft grafikai elemenként naponta, illetve 3000 Ft mondatonként naponta.

A jogvédett tartalmaink illegális felhasználói részére a jogsértés abbahagyására felszólító, ügyvédünk által ellenjegyzett levelet és a fenti díjszabással kalkulált számlát küldünk.

Ha szeretnéd megjelentetni valamelyik cikkünket a saját weboldaladon, küldj előtte egy e-mail-t a következő e-mail címre: epelus.hu@gmail.com

A tanfolyamok 3. fél részére történő megosztása azonnali hatósági feljelentést von maga után.

A fentiek megsértése kártérítési igénnyel jár. Bízunk benne, hogy erre nem kerül sor.

 

7. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

8. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

9. Jelentkezés és vásárlás folyamata

A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

 

A Szolgáltató a képzés tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről weboldalán ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A képzésre való jelentkezésre a Szolgáltató weboldalán van lehetőség.

A weboldalon az „Online tanfolyamok” menüpontra kattintva érhető el az egyes képzésekről való tájékoztató.

 

A kiválasztott képzést a Résztvevő „Kosárba” teszi.

A weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva van lehetőség megnyitni a kosarat és megtekinteni annak tartalmát.

Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, ezt a termék előtt található „X” jel megnyomásával van lehetősége megtenni.

Ha a kívánt képzés a kosárba került, a Résztvevő a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával kezdheti el a jelentkezési folyamatot.

A következő ablakban kerülnek megadásra a Résztvevő személyes adatai.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Résztvevő – a jelentkezés elküldésre kerül a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

 

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelentkezését megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a jelentkezést.

 

 

Amennyiben résztvevő Bankkártyás fizetés fizetési módot választja, a rendszer automatikusan generál egy Végszámlát, és a tanfolyam automatikusan kiküldésre kerül.

 

A Szolgáltató jogosult a képzés helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszüntetését eredményezheti.

 

A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatait a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

 

10. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

A Szolgáltató nem fizet ösztöndíjat a Résztvevő számára.

A Szolgáltató a képzés szervezéséhez sem költségvetési, sem Európai Uniós forrásból származó támogatást nem vesz igénybe.

 

A jelentkezés során a Résztvevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a jelentkezés elküldését követően szeretné a Résztvevő módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Résztvevő a jelentkezés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Résztvevő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

 

A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Résztvevővel.

 

11. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (a Vevő ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben a Vevő hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja a Vevő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Vevő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni.

 

12. A vételár elemei és teljesítése

A képzés ára, mely 0% áfát tartalmaz.

13. Fizetési módok

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

  • Bankkártyával: Amennyiben a rendelés értékét Visa vagy MasterCard bankkártyáddal szeretnéd fizetni, válaszd a Bankkártyás fizetési módot. A Bankkártyás vásárlás során a Stripe.com biztonságos rendszerén keresztül tudsz fizetni.
  • Apple Pay: Fizetés Apple Pay rendszerén keresztül

 

14. Visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek megszüntetése

Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági/ a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában szolgáltatást nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie.
A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.

15. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Az Eladó nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Mielőtt bármelyik tanfolyamunkba belekezdesz, kérd ki orvosod véleményét!

Az oldalon található információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, diagnózist, kezelést, ezért saját és gyermeked panaszaival mindig fordulj szakemberhez! Az itt elhangzott információk figyelembevétele csak saját felelősségre történhet.

Eladó nem tartozik felelősséggel azokért a bekövetkezett balesetekért, egészségügyi problémákért, károkért, melyek az orvosi vélemény elhagyásából adódtak. Eladó továbbá nem vállal felelősséget azokért a balesetekért, egészségügyi problémákért, károkért, melyek edzés videóink során keletkezett túlerőltetésből adódtak.

Te döntöd el, hogy melyik tanácsot és tippet próbálod ki a honlapon a saját felelősségedre. Az itt közölt cikkeket és anyagokat bár gondos kutatómunka előzte meg, a szerzők fenntartják a jogot, hogy lehetnek tárgyi tévedések a cikkekben, a leírtak nem abszolút érvényűek és az olvasó minden esetben támaszkodjon az ő saját szubjektív megítélésére.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a képzésen elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget.

A tanfolyamok nem minősülnek felnőttképzési vagy oktatási tevékenységnek, nem adnak szakképesítést.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzéseken tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni.

A tanfolyamokhoz Eladó a megvásárolt termék típusától függően 20 napos vagy korlátlan hozzáférést biztosít. A korlátlan hozzáférés legalább a weboldal fennmaradásának idejére, de minimum 1 éves időtartamra szól.

16. Elállás

A vásárlástól számított 14 napig lehetőséged van elállni a vásárlástól, amennyiben nem vagy elégedett a képzéssel. Ezt e-mail útján teheted meg az epelus.hu@gmail.com e-mail címen, vagy a Panaszbejelentő űrlap segítségével. 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett:…………
Alulírott:…………
kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi képzés adásvételére irányuló szerződés tekintetében:…………

Szerződéskötés időpontja:…………

A fogyasztó neve:…………
A fogyasztó címe:…………
Kedvezményezett neve:…………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni:…………

Kelt:…………

(U.i.: ha megosztod velünk a felmondás okát, akkor nagyon sokat segítesz nekünk, mert megpróbáljuk kijavítani vagy orvosolni a helyzetet, hogy a jövőben ne forduljon elő hasonló. Tehát nagyon megköszönjük!)

Bevásárlókosár
Scroll to Top