Logopédiai ellátás 0-6 éves korú gyermekek számára

Ebben az életkorban leggyakrabban a beszédindítással, beszédindulással és az artikulációs zavarok problémakörével fordulnak hozzánk a szülők.

A logopédus szakemberek dolgozhatnak bölcsődékben, óvodákban, fejlesztő központokban, pedagógiai szakszolgálatoknál, gyógypedagógiai intézményekben, illetve magánellátás keretein belül.

Szülőként kérhetünk felmérést a pedagógiai szakszolgálatoknál és természetesen arra is van lehetőség, hogy magánellátásban keressünk fel szakembert.

Logopédiai tanácsadás

A gyermekek fejlődésével kapcsolatban eltérést tapasztalva gyakran tanácstalanok a szülők, hogy milyen fejlesztésre, segítségre lehet szükség. A szakemberek kompetenciája eldönteni, hogy milyen esetekben jelent megoldást a rendszeres fejlesztés, illetve mikor elegendő a tanácsadás.

A szülők számára gyakran az is hatékony segítség, ha home training formájában kapnak szakszerű útmutatást gyermekük fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban.

A tanácsadás során a korábbi vizsgálati és terápiás eredmények alapján jelöljük ki a fejlesztés lehetséges irányát és a szükséges kiegészítő vizsgálatokra is javaslatot teszünk.

Logopédiai vizsgálat

A logopédiai ellátást természetesen minden esetben megelőzi egy felmérés. A részletes logopédiai vizsgálat során a beszédszervek állapotát és működését, a kifejező beszédet, szókincset, a beszédmegértést és a nyelvi fejlettséget próbáljuk feltérképezni.

A vizsgálat kiterjed a beszédszervek állapotának, működésének pontos megfigyelésére. A beszédfejlődés ütemének megismerésén túl a hangképzés, kiejtés és a beszédfeldolgozási folyamatok (észlelés és megértés) feltérképezése is megtörténik.

Amennyiben indokolt, kiegészítő vizsgálatokat is ütemezünk a közös munka során, illetve más szakembereket is bevonunk a diagnosztikai folyamatba (gyógytornász, mozgásterapeuta, pszichológus, orvosok).

A vizsgálatok alkalmával segítség, ha a szülő magával hozza a korábbi szakvéleményeket, vizsgálati eredményeket (ha vannak), esetleg hallásvizsgálati eredményt, illetve a kisgyermek egészségügyi kiskönyvét. Ezekben a dokumentumokban rengeteg fontos információt talál a szakember.

Logopédiai terápiákról

  • Artikulációs zavarok terápiája – a megfelelő hangképzés, kiejtés kialakítása a cél (főként nagycsoportos korban foglalkozunk a hangkorrekciós munkával)
  • Beszéd-, nyelvfejlődési zavarok terápiája – a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű kisgyermekek fejlesztése történik
  • Beszédfeldolgozási zavarok terápiája (beszédészlelési és beszédmegértési zavarok) – A beszédfejlődés során a hallottak feldolgozása, megértése területén is adódhat nehézség. Ilyen esetekben a hallási ingerek pontos észlelése, a hangok differenciálása, sorrendjének felismerése okozhat gondot. A beszédértési zavarok kedvezőtlen hatással lehetnek a beszédfejlődésre, kommunikációra, iskolai teljesítményre, viselkedésre.

Hogyan is zajlik nálunk egy logopédiai foglalkozás?
Milyen területekre terjed ki a fejlesztés?

Természetesen mindig az életkori sajátosságok figyelembevételével tervezzük a foglalkozásokat, sok-sok játékkal, eszközzel, fejlesztő játékkal, társasjátékokkal próbáljuk izgalmassá és érdekessé tenni az órákat.

A gyermek életkorától, problémájától függően szervezzük meg, hogy a szülő részt vesz-e a foglalkozásokon, illetve azt is, hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztés formájában dolgozunk.

Minden órán egy kis füzetbe írjuk, ragasztjuk, hogy az adott foglalkozáson milyen feladatokkal, játékokkal ismerkedtünk meg- így segítjük az otthoni gyakorlást.

Tükör előtt végzett ajak-, nyelvgyakorlatokkal ügyesítjük az artikulációs mozgásokat. A foglalkozásokon folyamatos a szókincsbővítés, a hallási figyelem és emlékezet, a beszédértés fejlesztése is.

A foglalkozások időtartama 30-40 perc (a gyermek figyelme, életkora meghatározó szempont), az órák végén minden alkalommal előkészítjük az otthoni gyakorláshoz is a feladatokat.

Szerző: Hepp Katalin
Gyógypedagógus-Logopédus

Szakterülete: beszédindítás, artikulációs zavarok, diszlexia-diszgráfia-diszkalkulia terápiák, iskolai előkészítő csoportokkal való foglalkozások, beszédfeldolgozási zavarokkal küzdő gyermekek fejlesztése.

Bevásárlókosár
Tetejére görgetés